medlinevill@medlinevill.hu
+36 20 311 3066

Mérőhely

Kikapcsolt mérőhely visszakapcsolás/ Újbóli visszakapcsolása

Előfordul, hogy az elektromos szolgáltató díj nem fizetés miatt, esetleg szabálytalan vételezés és elmulasztott név átírás okán felbontja a meglévő szerződést.

Ilyenkor az alábbi esetek állnak fent a kikapcsolás során!

Fővezetéki kikapcsolás:

 • a szolgáltató, ha hozzáfér a mérőhelyhez, akkor mérőhelyből kiköti méretlen fővezetéket majd a későbbiekben a hozzáférés megakadályozása végett záró pecséttel látja el (plombával). Ilyenkor a fogyasztásmérőt nem viszik el.
 • másik esetben, ha az áramszolgáltató nem fér hozzá a mérőhelyhez, ekkor a kikapcsolás megtörténhet első csatlakozási pontnál pl.: villanyoszlop, csatlakozó dobozban)

Ilyen esetekben az alábbi teendőink vannak:

 • ha 30 napon belül jelezzük a szolgáltató felé a visszakapcsolási igényünket (rendezzük díjtartozásunkat vagy egyéb adminisztrációs ügyeinket), akkor 17.854.- Ft-ért a szolgáltató visszakapcsolja az áramszolgáltatást
 • ha 30 napon túl, hasonló az ügymenet, de regisztrált villanyszerelővel felül kell vizsgáltatni a mérőhelyet, és az általa kitöltött műszaki dokumentációval történhet meg a visszakapcsolás

Elérhetőség

 • ha 1 éven túli a kikapcsolás és fogyasztó nem kérte a visszakapcsolást, akkor szolgáltatónál már nem tudjuk kérni a visszakapcsolást, mert már új bekapcsolásnak minősül. Ebben az esetben a hatályos jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően kell új mérőhelyet kialakítani, ha nem felel meg az előírásoknak

pl.: eddig a házon belül volt a fogyasztásmérő szekrény, ebben az esetben a fogyasztásmérő szekrény ki kell helyezni a külső falra és tipizált mérőszekrénybe kell elhelyezni.

Tipzált mérőszekrény         

Minden esetben, ha a kikapcsolás mérő leszerelésével együtt történik, akkor az áramszolgáltatóval kötött szerződést megszűnik. Minden ilyen esetben regisztrált villanyszerelőt kell keresni.

Az első eset kivételével a regisztrált villanyszerelőnek a hatályos előírásoknak és jogszabályoknak megfelelően szabványosítani kell a mérőhelyet a következők szerint:

 • mért és méretlen fővezetéket ki cserélni réz vezetékre
 • tipizált mérőhelyet kell alkalmazni (pl: kép)
 • megfelelő minőségű és típusú biztonsági berendezéseket kell beépíteni a fogyasztás mérő szekrénybe (kismegszakító, életvédelmi relé)
 • műszaki csatlakozó dokumentációt és kivitelező nyilatkozatot kell a megrendelő részére biztosítania

 

Új bekapcsolás

Új bekapcsolásnak tekinthető azok a felhasználási helyek, amelyeken még sohasem volt villamosenergia-vételezés vagy 1 éven túli a kikapcsolás.

Energia-vételezés (bekapcsolás) menete:

Családi házak esetén:

 • Igény bejelentőt kell tenni az energiaszolgáltató felé (pl.: Elmű)
 • Meg kell határozni, hogy mekkora teljesítményre van szükségünk (pl.: 32A vagy 3x16A, stb.)
 • Ki kell választani a csatlakozás módját (pl.: légvezeték, földkábel)
 • Szükséges-e a nappali mérő mellé vezérelt mérő (éjszakai áram) vagy geo tarifás mérő
 • Válaszként kapunk egy Műszaki-Gazdasági Tájékozatót, amiben a szükséges feltételeket közlik velünk
 • Szükséges-e van e kiviteli tervre, ha igen, akkor a kamaránál jegyzett villamosmérnökkel el kell készítetni a szükséges dokumentációt, melyet az áramszolgáltatóval jóvá kell hagyatni
 • A szükséges dokumentációk birtokában, a regisztrált villanyszerelő elvégzi az alábbi munkafolyamatokat
 • tipizált mérőszekrény elhelyezését
 • mért és méretlen fővezetékek védőcsövezését
 • mért és méretlen fővezetékek elhelyezését
 •  légcsatlakozás esetén (árboc vagy pózna) állítását
 • mért földkábel fektetése esetén, földkábel elhelyezését és a szükséges erősáramú kábel jelölő szalag elhelyezését

 • mért fogyasztói főelosztó kialakítását és biztonság-technikai elemek elhelyezését (pl.: kismegszakítók, Fi-relé, késesbiztosíték
 • védőföldelés kialakítását
 • szükséges dokumentációk kiállítását (pl.: csatlakozó műszaki dokumentáció, kivitelezői nyilatkozat

Társasházak esetén:

Ebben az esetben mindig szükséges villamos mérnökkel terveztetni, mert a társasházi fővezeték terhelhetőségét ellenőrizni kell. A kivitelezés menete hasonló a családi házakéhoz.

Bővebb tájékoztatásért keressen bennünket